Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Interní doktorandi v školskom roku 2018/2019


Ing. Brziak Adam, adam.brziak@stuba.sk, č. dverí 12/04

Ing. Cyprich František, frantisek.cyprich@stuba.sk, č. dveri 12/10

Ing. Doláková Gréta, greta.dolaková@stuba.sk, č. dverí 12/10

Ing. Ďurigová Mária, maria.durigova@stuba.sk, č. dverí 12/10

Ing. Földes Gabriel, gabriel.foldes@stuba.sk, č. dverí 12/11

Mgr. Keszeliová Anita, anita.keszeliova@stuba.sk, č. dverí 12/11

Ing. Korbeľová Lenka, lenka.korbelova@stuba.sk

Ing. Kubáň Martin, martin.kuban@stuba.sk, č. dverí 12/04

Ing. Labat Marija Mihaela, marija.labat@stuba.sk, č. dverí 12/11

Ing. Rattayový Viera, viera.rattayova@stuba.sk, č. dverí 12/13

Ing. Látková Tamara, tamara.latkova@stuba.sk

Ing. Maliariková Marcela, marcela.maliarikova@stuba.sk, č. dverí 12/12

Ing. Marková Romana, romana.markova@stuba.sk, č. dverí 12/13

Ing. Németová Zuzana, zuzana.nemetova@stuba.sk, č. dverí 12/13

Ing. Nosko Radovan, radovan.nosko@stuba.sk, č. dverí 12/03

Ing. Soldánová Veronika, veronika.soldanova@stuba.sk, č. dverí 12/10

Ing. Vaseková Barbora, barbora.vaseková@stuba.sk, č. dverí 12/12hore >>