Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Vedenie a zamestanci katedry

VEDÚCI KATEDRY:


prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Tel.:  + 421 2 59 274 623, e-mail: silvia.kohnova@stuba.sk


ZÁSTUPCA VEDÚCEHO  KATEDRY:


Ing. Michaela Danáčová, PhD.

Tel.:  + 421 2 59 274 627, e-mail: michaela.danacova@stuba.sk


SEKRETARIÁT:

Ing. Marcela Maliariková
Tel.:  + 421 2 59 274 498, e-mail: marcela.maliarikova@stuba.skPROFESORI:

prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 628, e-mail: milan.cisty@stuba.sk

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 620, e-mail: kamila.hlavcova@stuba.sk,

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 623, e-mail: silvia.kohnova@stuba.sk

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 279, e-mail: viliam.macura@stuba.sk

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 498, e-mail: jan.szolgay@stuba.skDOCENT:

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 617, e-mail: andrej.skrinar@stuba.sk


VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 616, e-mail: zbynek.bajtek@stuba.sk

Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 627, e-mail: michaela.danacova@stuba.sk

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Ing. Martina Majorošová, PhD.
Tel.: + 421 2 59 274 626, e-mail: martina.majorosova@stuba.sk

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 626, e-mail: zuzana_stefunkova@stuba.sk

Ing. Peter Valent, MSc., PhD.
Tel.: + 421 2 59 274 727, e-mail: peter_valent@stuba.sk

Ing. Roman Výleta, PhD.
Tel.: + 421 2 59 274 727, e-mail: roman.vyleta@stuba.sk

 


hore >>