Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2020

 

16 - 17 APR
Konferencia s medzinárodnou účasťou Hospodaření s vodou v krajině, Třebon Info

27 - 29 APR Konferencia mladých výskumníkov KOMVY 2020, zameranie na vodné stavby, vodné hospodárstvo a enviromentálne inžinierstvo, Kočovce Info

03 - 08 MÁj The General Assembly 2020 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria Info

11 - 13 MÁJ

Hydrologie malého povodí, 7. konferencia českých a slovenských hydrológov, Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVS), Praha.
Zrušená bez stanovenia náhradného termínu

Info
hmp_2020_prihlasky_prispevku.doc hmp_2020_prihlasky_prispevku.doc (64 kB)
oznameni_hmp_2020.pdf oznameni_hmp_2020.pdf (740,54 kB)
hmp2020_pokyny.docx hmp2020_pokyny.docx (16,92 kB)


01 - 05 JÚN The International Symposium on River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives, ICCE 2020, Bydgoszcz, Poland Info

03 - 05 JÚN Veda mladých - Science of Youth 2020, XV. international scientific conference, Banská Štiavnica. Info

15 - 19 JÚN "The 5th Anniversary of "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium" WMCAUS 2020, Prague Info

17 - 19 JÚN

XXXVII. Přehradní dny 2020, Ústí nad Labem.
Presun termínu: apríl 2021

Info

27 JÚN 06 JÚL XXth International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020, Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management, Albena, Bulgaria. Info

06 - 10 JÚL PUB Summer School - Runoff Predictions in Ungauged Basins, TU Wien. Info

31 AUG - 04 SEPT 4th European Conference on Flood Risk Management, Science and practice for an uncertain future, Budapest, Hungary. Info

10 - 11 SEPT Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2020, Košice. Info
geokarto_2020_cirkular1.pdf geokarto_2020_cirkular1.pdf (273,35 kB)

17 - 19 SEPT 3rd edition of world congress on Geology and Earth Science, Rome, Italy Info

18 - 19 SEPT "Euro Global Climate Change Conference", EGCCC, Paris, France Info

23 - 25 SEPT 18th Biennial Conference ERB 2020, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Elba Island, Italy Info
erb2020_first_announcement.pdf erb2020_first_announcement.pdf (3,04 MB)

14 OKT Malé vodné nádrže, na Novotného lávce, Praha.

14 DEC Seminář Adolfa Patery 2020, na Novotného lávce, Praha.

 

návrat späť >>