Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2018

 

21. marec 2018, Smenář " Vyhodnotenie stavu povrchových vod za období 2013-2015", Novotného lávka 5, Praha.

pozvanka_stav_povrchovych_vod.pdf pozvanka_stav_povrchovych_vod.pdf (406,26 kB)
prihlaska_stav_povrchovych_vod.doc prihlaska_stav_povrchovych_vod.doc (62,5 kB)


21. - 23. marec 2018, GIS Ostrava 2018 - Geoinformatics for Safety & Security Management, Ostrava.

Info


8 - 13 april 2018, European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria.

Info


26 - 27 april 2018, 10th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering, Tatranská Lomnica.

Info


16 - 18 máj 2018, 23. Medzinárodná vedecká konferencia - problémy ochrany a rozvoja životného prostredia, Modlniczka pri Krakove, Poľsko.

Info


22 - 24 máj 2018, X. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, VPLYV ANTROPOGÉNNEJ ČINNOSTI NA VODNÝ REŽIM NÍŽINNÉHO ÚZEMIA, Zemplínska šírava (stredisko Kamenec).

Info


25. máj 2018, 11. ročník vedeckej konferencie študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV 2018, Zvolen.

Info


30. máj 2018, Seminár "Suché období 2014-2017, vyhodnocení, dopady a opatření", Novotného lávka 5, Praha.

Info


5 - 7 jún 2018, Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018 - Energetika - Ekológia - Ekonomika, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare

Info


06 - 08 June 2018, 3rd International scientific technical conference, " Innovations in cartography and real estate management", Janów Lubelski, Poland.

Info

annoucement_1.pdf annoucement_1.pdf (543,78 kB)


13 - 15 June 2018, 8th International Water Resources Management Conference of the International Association of Hydrological Sciences, Beijing, China.

Info


18 - 25 June 2018, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium WMCAUS, Prague, Czech Republic.

Info


20 - 22 jún 2018, XIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu Veda mladých 2018, Vinné, Slovensko.

Info


30 June - 09 July 2018, 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & Geo Sciences SGEM 2018, Albena, Bulgaria.

Info


03 - 07 September 2018, 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium -  WMESS, Prague, Czech Republic.

Info


6 - 7 september 2018, GeoKARTO 2018, konferencia z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie, Zvolen.

Info

geokarto_2018.pdf geokarto_2018.pdf (307,1 kB)


24. október 2018, Seminář Adolfa Patery 2018 - "Extrémní hydrologické jevy v povodích", Novotného lávka 5, Praha.

 


20 - 21 november 2018, Vodné toky 2018, Hradec Králové.


návrat späť >>