Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2018


25. január 2018, Odborná konferencia Juniorstav 2018, Brno.

Info


21. marec 2018, Smenář " Vyhodnotenie stavu povrchových vod za období 2013-2015", Novotného lávka 5, Praha.

pozvanka_stav_povrchovych_vod.pdf pozvanka_stav_povrchovych_vod.pdf (406,26 kB)
prihlaska_stav_povrchovych_vod.doc prihlaska_stav_povrchovych_vod.doc (62,5 kB)


8 - 13 april 2018, European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria.

Info


26 - 27 april 2018, 10th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering, Tatranská Lomnica.

Info


30. máj 2018, Seminár "Suché období 2014-2017, vyhodnocení, dopady a opatření", Novotného lávka 5, Praha.

Info


06 - 08 June 2018, 3rd International scientific technical conference, " Innovations in cartography and real estate management", Janów Lubelski, Poland.

Info

annoucement_1.pdf annoucement_1.pdf (543,78 kB)


13 - 15 June 2018, 8th International Water Resources Management Conference of the International Association of Hydrological Sciences, Beijing, China.

Info


18 - 25 June 2018, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium WMCAUS, Prague, Czech Republic.

Info


30 June - 09 July 2018, 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & Geo Sciences SGEM 2018, Albena, Bulgaria.

Info


03 - 07 September 2018, 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium -  WMESS, Prague, Czech Republic.

Info


24. október 2018, Seminář Adolfa Patery 2018 - "Extrémní hydrologické jevy v povodích", Novotného lávka 5, Praha.


návrat späť >>