Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2019

 

5 - 7 September 2019, 16th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, WMHE 2019, Skopje, Macedonie.

wmhe2019-brochure.pdf wmhe2019-brochure.pdf (611,82 kB)


9 - 13 September 2019, 5th Anniversary of annual "World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium" - WMESS 2019, Prague (Czech Republic).

Info


8 - 9 október 2019, Konferencia s medzinárodnou účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019, Vyhne.

predbezna_prihlaska_na_konferenciu.docx predbezna_prihlaska_na_konferenciu.docx (15,7 kB)
vyhne_1cirkular.pdf vyhne_1cirkular.pdf (506,12 kB)

Info


24 október 2019, Seminár Aktivitivy v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019, Bratislava.

Info

abstrakt_meno_autora_avk_2019.doc abstrakt_meno_autora_avk_2019.doc (46,5 kB)
1_informacia_avk_2019.pdf 1_informacia_avk_2019.pdf (413,26 kB)


6 november 2019, 26. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA - RASTLINA - ATMOSFÉRA, ÚH SAV Bratislava

pozvanka_pd2019.pdf pozvanka_pd2019.pdf (193,07 kB)
zavazna_prihlaska_pd_2019.docx zavazna_prihlaska_pd_2019.docx (16,25 kB)


14 november 2019, Konferencia mladých odorníkov s medzinárodnou účasťou, SHMÚ Bratislava.

Info

oznam_o_kmo_2019-1cirkular.pdf oznam_o_kmo_2019-1cirkular.pdf (693,28 kB)
prihlaska_na_kmo_2019_1.docx prihlaska_na_kmo_2019_1.docx (35,31 kB)


14 november 2019, 8th International Conference, Catchment and river processes in regional hydrology: coupling field experiments and data assimilation into process understanding and modeling in Carpathian basins, Vienna.

leaflet_hydrocarpath_2019_draft5.pdf leaflet_hydrocarpath_2019_draft5.pdf (2,78 MB)


20 - 22 november 2019, XXIV. seminár IVANA POLIAČKA, TLMENIE ÚČINKOV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE, Nízke Tatry.

Info


25 - 27 November 2019, Conference Advances in Environmental Engineering, AEE 2019, Ostrava.

Info


15 - 19 June 2020, "The 5th Anniversary of "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium" WMCAUS 2020, Prague.

Info


31 August - 4 September 2020, 4th European Conference on Flood Risk Management, Science and practice for an uncertain future

Info


23 - 25 September 2020, 18th Biennial Conference ERB 2020, Euromediterranean Network of Experimenta18th Biennial Conference ERB 2020, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Elba Island, Italy

Info

erb2020_first_announcement.pdf erb2020_first_announcement.pdf (3,04 MB)


 

 

návrat späť >>