Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2017


10. - 11. október 2017, Manažment povodí a extrémne hydrologické javy, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Vyhne, hotel Sitno.


10. - 13. október 2017, Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, X. medzinárodná vedecko-odborná konferencia, Nízke Tatry.

Info


8. november 2017, 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a DOD na ÚH SAV, Transport  vody,  chemikálií  a  energie v  systéme  pôda - rastlina - atmosféra, Bratislava

pozvanka_pd2017.pdf pozvanka_pd2017.pdf (439,97 kB)
zavazna_prihlaska_pd2017.docx zavazna_prihlaska_pd2017.docx (14,16 kB)


9. november 2017, Konferencia mladých odborníkov 2017, miesto konania: Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.

statut_mladych_hydrologov_2017.doc statut_mladych_hydrologov_2017.doc (33 kB)
statut_mladych_meteorologov_a_klimatologov_2017.doc statut_mladych_meteorologov_a_klimatologov_2017.doc (33,5 kB)
statut_mladych_vodohospodarov_2017.doc statut_mladych_vodohospodarov_2017.doc (35 kB)


20 - 22 November 2017, Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017, Chvojnica.

Info


20 - 24 November 2017, WINE - 2017, International Symposium on the occasion of 40th anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovakia

Info

invitation_wine_f_2017.pdf invitation_wine_f_2017.pdf (1,57 MB)


27 - 30  November 2017, The  International Conference SGEM GREEN Vienna 2017, Austria.

Info


28 - 30 November 2017, International Conference Advances in Environmental Engineering, AEE 2017, Ostrava, Czech Republic.

Info

invitation_aee_2017.jpg invitation_aee_2017.jpg (322,24 kB)


1. December 2017, 6th International conference, Catchment processes in regional hydrology: from plot to regional scales - monitoring catchment processes and hydrological modelling, Vienna.

hk_2017.pdf hk_2017.pdf (464,34 kB)

Info


25. január 2018, Odborná konferencia Juniorstav 2018, Brno.

Info


6 - 8 June 2018, 3rd International scientific technical conference, " Innovations in cartography and real estate management", Janów Lubelski, Poland.

Info

annoucement_1.pdf annoucement_1.pdf (543,78 kB)


13 - 15 June 2018, 8th International Water Resources Management Conference of the International Association of Hydrological Sciences, Beijing, China.

Info


18 - 25 June 2018, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium WMCAUS, Prague, Czech Republic.

Info


3 - 7 September 2018, 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium -  WMESS, Prague, Czech Republic

Infonávrat späť >>