Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2020

 

03 - 08 MÁj

The General Assembly 2020 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria

EGU 2020 in the online format Sharing Geoscience Online!

Info

11 - 13 MÁJ

Hydrologie malého povodí, 7. konferencia českých a slovenských hydrológov, Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVS), Praha
Zrušená bez stanovenia náhradného termínu

Info
hmp_2020_prihlasky_prispevku.doc hmp_2020_prihlasky_prispevku.doc (64 kB)
oznameni_hmp_2020.pdf oznameni_hmp_2020.pdf (740,54 kB)
hmp2020_pokyny.docx hmp2020_pokyny.docx (16,92 kB)


01 - 05 JÚN The International Symposium on River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives, ICCE 2020, Bydgoszcz, Poland Info

03 - 05 JÚN

Veda mladých - Science of Youth 2020, XV. international scientific conference, Banská Štiavnica. 
! CANCELED DUE TO CORONAVIRUS !

Info

15 - 19 JÚN

"The 5th Anniversary of "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium" WMCAUS 2020, Prague

Postponed to: 1 - 5 September 2020

Info

17 - 19 JÚN

XXXVII. Přehradní dny 2020, Ústí nad Labem
Presun termínu: apríl 2021

Info

27 JÚN 06 JÚL XXth International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020, Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management, Albena, Bulgaria Info

06 - 10 JÚL PUB Summer School - Runoff Predictions in Ungauged Basins, TU Wien Info

31 - 04 SEPT 4th European Conference on Flood Risk Management, Science and practice for an uncertain future, Budapest, Hungary Info

10 - 11 SEPT Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2020, Košice Info
geokarto_2020_cirkular1.pdf geokarto_2020_cirkular1.pdf (273,35 kB)

07 - 11 SEPT

6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS, Prague Info
17 - 19 SEPT 3rd edition of world congress on Geology and Earth Science, Rome, Italy Info

18 - 19 SEPT "Euro Global Climate Change Conference", EGCCC, Paris, France Info

23 - 25 SEPT 18th Biennial Conference ERB 2020, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Elba Island, Italy Info
erb2020_first_announcement.pdf erb2020_first_announcement.pdf (3,04 MB)

14  OKT Malé vodné nádrže, na Novotného lávce, Praha

11  NOV 27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2020, Bratislava Info
12   NOV Konferencia mladých odborníkov KMO, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Info
14   DEC Seminář Adolfa Patery 2020, na Novotného lávce, Praha

 

návrat späť >>