Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5927 4279
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2018

03 - 07 September 2018, 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium -  WMESS, Prague, Czech Republic.

Info


06 - 07 september 2018, GeoKARTO 2018, konferencia z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie, Zvolen.

Info


1. október 2018, Seminář Adolfa Patery 2018 - "Extrémní hydrologické jevy v povodích", Novotného lávka 5, Praha.

sap2018_vyzva.pdf sap2018_vyzva.pdf (651,99 kB)
sablona_sap2018.docx sablona_sap2018.docx (69,19 kB)


10. október 2018, "Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází", Novotného lávka 5, Praha.


11 - 12 október 2018, Slovensko krajina nanámych vlastníkov, medzinárodná vedecká konferencia, Nitra.

sk-knv-2018_cirkular.pdf sk-knv-2018_cirkular.pdf (1,93 MB)

Info


29 - 30 oktober 2018, The 14th Miklós Iványi PhD & DLA Symposium, Pécs.

Info


7. november 2018, 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava.

zavazna_prihlaska_pd_2018.docx zavazna_prihlaska_pd_2018.docx (16,4 kB)
pozvanka_pd2018.pdf pozvanka_pd2018.pdf (193,34 kB)


8. november 2018, Konferencia mladých odborníkov, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava.

prihlaska_na_kmo_2018.docx prihlaska_na_kmo_2018.docx (15,74 kB)
oznam_o_kmo_2018.pdf oznam_o_kmo_2018.pdf (405,24 kB)


12 november 2018, 6th International Conference, Catchment and river processes in regional hydrology: field experiments and modelling in Carpathians basins, Vienna.

Info


15 - 30 november, 3rd International Electronic Conference on Water Sciences, ECWS-3, online.

Info

[water]_e-conference-flyer.pdf [water]_e-conference-flyer.pdf (1,01 MB)


20 - 21 november 2018, Vodné toky 2018, hotel Čergov, Hradec Králové.


3 - 6 december 2018, SGEM VIENNA GREEN 2018, Vienna.

Info


26 - 29 march 2019, International Conference on Geo Sciences - GEOLINKS 2019, Greeece (Athens).

Info


 

7 - 12 april 2019, EGU General Assembly 2019, Vienna.

Info


návrat späť >>