Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Prehľad vybraných konferencií v roku 2020

 

31 - 04 SEPT 4th European Conference on Flood Risk Management, Science and practice for an uncertain future, Budapest, Hungary Info

10 - 11 SEPT Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2020, Košice Info
geokarto_2020_cirkular1.pdf geokarto_2020_cirkular1.pdf (273,35 kB)

07 - 11 SEPT

6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS, Prague Info
17 - 19 SEPT 3rd edition of world congress on Geology and Earth Science, Rome, Italy Info

18 - 19 SEPT "Euro Global Climate Change Conference", EGCCC, Paris, France Info

23 - 25 SEPT 18th Biennial Conference ERB 2020, Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Elba Island, Italy Info
erb2020_first_announcement.pdf erb2020_first_announcement.pdf (3,04 MB)

14  OKT Malé vodné nádrže, na Novotného lávce, Praha

11  NOV 27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2020, Bratislava Info
12   NOV Konferencia mladých odborníkov KMO, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Info
27 NOV

9th Conference of Young Researchers, KOMVY 2020, Conference will be held ONLINE on 27th November.

Info
3 DEC 9th International conference HYDROCARPATH 2020, online
leaflet_hydrocarpath_2020_v03.pdf leaflet_hydrocarpath_2020_v03.pdf (2,12 MB)
14   DEC Seminář Adolfa Patery 2020, na Novotného lávce, Praha

 

návrat späť >>